Mokslo taikomųjų tyrimų skyrius

Apie mus

 
 
Pagrindinis tikslas – inicijuoti ir vystyti taikomąją tiriamąją veiklą kolegijoje užmezgant tiesioginius kontaktus su verslo įmonėmis ir ugdant dėstytojų bei studentų kompetencijas taikomųjų tyrimų srityje.


Uždaviniai

• Inicijuoti ir koordinuoti Kolegijoje vykdomus mokslo taikomuosius tyrimus.
• Konsultuoti Kolegijoje vykdomų mokslo taikomųjų tyrimų vadovus ir kitus šioje veikloje dalyvaujančius asmenis tyrimų vykdymo metodikos ir kitais klausimais.
• Plėtoti socialinę partnerystę su Lietuvos ir užsienio verslo, mokslo ir kitomis organizacijomis mokslo taikomųjų tyrimų srityje.
• Plėtoti ir skatinti aktyvų Kolegijos dalyvavimą Europos Sąjungos aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programose.


Funkcijos:

• Informacijos apie kolegijos dėstytojų atliekamus taikomuosius tyrimus kaupimas ir sisteminimas.
• Verslo sektoriaus informavimas apie kolegijos vykdomą taikomąją tiriamąją veiklą.
• Bendradarbiavimas su verslo įmonėmis atliekant taikomuosius tyrimus.
• Dėstytojus ir studentus, atliekančių taikomuosius tyrimus, konsultavimas.