Karjeros centras

Kolegijos Karjeros centras įsikūrė 2006 m lapkričio 1 d. Karjeros centras – tai profesinio orientavimo, karjeros augimo ir pagalbos įsidarbinant, ryšių tarp kolegijos ir socialinių partnerių koordinavimo centras.
Pagrindinis Karjeros centro tikslas - supažindinti studentus su profesinės karjeros galimybėmis, teikti informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įsidarbinimo klausimais, palengvinti studentų integraciją į darbo rinką.

Karjeros centro funkcijos:
» informavimas;
» orientavimas;
» konsultavimas;

Karjeros centras organizuoja:
» kolegijos dėstytojų konsultacijas studentams;
» konsultacinių firmų konsultacijas studentams;
» įmonių vadovų susitikimus su kolegijos studentais;
» praktikos ir darbo vietų siūlymą studentams.
 
Vilniaus kooperacijos kolegijos studentai, norintys gauti praktikos bei darbo pasiūlymų arba pasikoncultuoti asmeninės karjeros klausimais, gali registruotis į susitikimus:
Tel.: 8 612 13158
El. paštu: mantas@vkk.lt

Sėkmės! 

Karjeros centras 
 


 

Vardas, Pavardė

Grupė

Jūsų el.paštas

Tekstas