Apie mus

                                                                                            Pasiekti dalykai netrukdo siekti dar nepasiektų. 

                                                                                                                                                       (D. Kleinas)

         Vilniaus kooperacijos kolegijos Strateginės plėtros ir inovacijų centras įkurtas 2007 metais. Jo pirmtakas 2003 m. pradėjęs veiklą Projektų centras, kuris reorganizuotas iš 2000 m. kolegijoje įsteigto Ryšių su užsieniu skyriaus.
         
          Šiuo metu Strateginės plėtros ir inovacijų centre veikia keturi skyriai:

 Tarptautinių ryšių skyrius
 Mokslo taikomųjų tyrimų skyrius
 Karjeros centras
 Projektų vadybos centras
         
         Strateginės plėtros ir inovacijų centro pagrindinė veikla – kolegijos strateginės plėtros krypčių įgyvendinimas: institucijos internacionalizavimas, mokslo taikomųjų tyrimų plėtra, karjeros paslaugų vystymas, inovatyvių studijų formų kūrimas ir diegimas studijų procese, socialinės partnerystės plėtra. Įgyvendindami šią veiklą nuolat plečiame veiklų spektrą, nacionalinių ir tarptautinių partnerių ratą.
        
          Strateginės plėtros ir inovacijų centre dirba jauni, veiklos aukštajame moksle patirtį turintys darbuotojai. Strateginės plėtros ir inovacijų centro darbuotojai visapusiškai talkina Vilniaus kooperacijos kolegijos bendruomenei ir jos socialiniams partneriams realizuoti savo akademinius, taikomuosius - praktinius kūrybinius ir inovatyvius sumanymus.