Stažuotės / praktikos užsienyje

Studentų praktikos užsienyje

Kiekvienas dieninio skyriaus kolegijos studentas turi galimybę dalyvauti atrankoje praktikai užsienyje. Pagrindinis Erasmus praktikos tikslas – stiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą. Minimalus Erasmus praktikos laikotarpis - 3 mėnesiai.
 
Kas gali dalyvauti?
Konkurse gali dalyvauti tik dieninio skyriaus studentai. Studentai, kurie jau yra gavę Erasmus stipendiją studijoms, taip pat gali dalyvauti konkurse. Iki praktikos užsienyje pradžios studentas turi būti baigęs bent vieną semestrą. Studentai, pageidaujantys dalyvauti atrankos konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui turi pateikti:
  • Erasmus kandidato paraiška (formą rasite čia)
  • CV užsienio kalba (CV formą rasite čia);
  • motyvacinį laišką;
  • akademinių rezultatų išrašą.
Dokumentus galima siųsti el.paštu: vaida@vkk.lt, arba pristatyti į 12kab.
 
Kandidatų atrankos kriterijai:
• Akademinių rezultatų vidurkis - ne mažesnis nei 8 balai;
• Geros užsienio kalbos žinios;
• Motyvacija įgyti patirties bei pritaikyti žinias praktikos įmonėje; 
• Aktyvumas, iniciatyvumas, organizaciniai gebėjimai;
• Finansinių ir akademinių įsipareigojimų kolegijai neturėjimas.

Kur galima vykti? 
Šiuo metu Vilniaus kooperacijos kolegijos studentai gali rinktis išvykti Erasmus praktikai į šias valstybes: Airiją, Austriją, Ispaniją, Islandiją, Jungtinę karalystę, Graikiją, Latviją, Lenkiją, Prancūziją, Slovėniją, Turkiją, Vokietiją.
Studentai taip pat gali patys susirasti/siūlyti praktikos vietas užsienyje. Tinkamos įmonės studentų praktikai gali būti visos organizacijos, vykdančios ekonominę veiklą valstybiniame ir privačiame sektoriuose, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame jos veikia, įskaitant ir socialinę sferą. Netinkamos įmonės Erasmus praktikai yra ES institucijos (įskaitant Europines agentūras), kurios turi apmokamų stažuočių programas, organizacijos arba organizacijos padaliniai, administruojantys ES programas ir studentą siunčiančios šalies nacionalinė diplomatinė atstovybė (ambasada, konsulatas) priimančioje užsienio šalyje. 
 
Kviečiame nepraleisti galimybės pritaikyti savo žinias užsienio institucijose bei įgyti naujų, reikalingų ateities studijoms bei darbui!