Projektų vadybos centras

Pagrindinis tikslas - inicijuoti ir koordinuoti kolegijoje studijų proceso inovacijų tarptautinius ir nacionalinius projektus, teikti mokymo, kvalifikacijos kėlimo paslaugas šalies ūkio subjektams, socialiniams partneriams.
 
Funkcijos:
kolegijos akademinės bendruomenės informavimas apie vykdomus / vyksiančius projektus ir jų naudą bendruomenei,
tarptautinių projektų bei projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų rengimas ir koordinavimas,
kolegijos akademinės bendruomenės konsultavimas vykdomų / vyksiančių tarptautinių projektų įgyvendinimo klausimais,
informacijos sklaida užsienio institucijoms apie vykdomus naujus tarptautinius projektus ar naujas programas užsienio akademinei bendruomenei,
konkursinių pasiūlymų dėl mokymų vedimo, galimybių studijų ir kitų paslaugų atlikimo rengimas / koordinavimas,
atstovavimas kolegijai pirkimo procedūrų metu ir sudarius sutartis, 
naujų mokymo programų verslo įmonėms ir viešosioms įstaigoms kūrimo ir įgyvendinimo iniciavimas,
dėstytojų, tyrėjų, ekspertų, konsultantų užsakytiems darbams atlikti ir konsultacijoms teikti paieška,
mokymo projektų, galimybių studijų ir kitų paslaugų atlikomo koordinavimas,
informacijos sklaida, naujų partnerių bei užsakovų paieška.