Misija

Didinti Vilniaus kooperacijos kolegijos patrauklumą ir konkurencingumą plėtojant tarptautinius ryšius, inicijuojant ir koordinuojant mokslo taikomuosius tyrimus, nacionalinius ir tarptautinius projektus, ugdant studentų karjeros kompetencijas.