Vizija

Šalies ir užsienio studentams, socialiniams partneriams ir ūkio subjektams Vilniaus kooperacijos kolegijos teikiamos inovatyvios, aukštos kokybės studijų, tyrimų ir kvalifikacijos kėlimo paslaugos.