VKK veiklos kokybės tyrimai

2013 m. atlikti VKK veiklos tyrimai

• Dėstytojų vertinimas baigus dėstyti dalyką
• Paskutinio kurso studentų studijų kokybės vertinimas
• Verslo vadybos studijų programos vertinimo tyrimas
• Buhalterinės apskaitos studijų programos vertinimo tyrimas
• Profesinių gebėjimų, reikalingų buhalteriui vertinimo tyrimas (buhalterių nuomone)


2012 m. atlikti VKK veiklos tyrimai

• Informacinių sistemų diegimo ir valdymo specialistų poreikio tyrimas
• Maitinimo verslo organizavimo specialistų poreikio tyrimas
• Kolegijos žinomumo tyrimas
• Kolegijos pirmakursių adaptacijos tyrimas
• Dėstytojų vertinimas baigus dėstyti dalyką
• Gyvenimo sąlygų bendrabutyje tyrimas
• Paskutinio kurso studentų studijų kokybės vertinimas
• Verslo ekonomikos studijų programos vertinimo tyrimas

2011 m. atlikti VKK veiklos tyrimai

• Pardavimo valdymo specialistų poreikio analizė
• Mažmeninės bankininkystės specialistų poreikio analizė
• Kolegijos darbuotojų motyvacijos tyrimas
• Bibliotekų ir skaityklų veiklos kokybės tyrimas
• Gyvenimo sąlygų bendrabutyje tyrimas
• Kolegijos veiklos ir studijų programų vykdymo kokybės tyrimas (paskutinio kurso studentų apklausa)
• Pasirengimo profesinei praktikai vertinimo tyrimas
• Dėstytojų darbo kokybės baigus dėstyti studijų programos dalyką tyrimas
• Valgyklos paslaugų vertinimo tyrimas
• Vilniaus kooperacijos kolegijos žinomumo, jos rinkimosi tyrimas
• Pirmakursių adaptacijos tyrimas2010 m. atlikti VKK veiklos tyrimai

 
Profesinės praktikos įmonėse organizavimo vertinimo tyrimas
VKK dėstytojų darbo kokybės baigus dėstyti studijų programos dalyką vertinimo tyrimas
• Profesinės praktikos Verslo praktinio mokymo firmoje vertinimo tyrimas
• Paskutinio kurso studentų apklausa apie kolegijos veiklos kokybę
• Įmonių, skyrusių profesinės praktikos vietas VKK studentams, praktikos vadovų apklausa
• Vilniaus kooperacijos kolegijos organizacijos kultūros tyrimas


2009 m. Atlikti VKK veiklos tyrimai

• Ekonomistų paklausos darbo rinkoje tyrimas
• VKK absolventų pasirengimo dalyvauti darbo rinkoje tyrimas
• Studentų ir dėstytojų apklausa apie bibliotekos teikiamas paslaugas
• Darbdavių apklausa apie ekonomistų paklausą ir jų kompetencijų poreikį darbo rinkoje
• 2005 - 2006 m. stojimo baigiančiųjų apklausa apie studijų kokybę
• I - III kurso studentų apklausa apie kolegijos veiklos kokybę
• Diplominių darbų rašymo proceso vertinimo tyrimas
• Vilniaus kooperacijos kolegijos žinomumo tyrimas
• Vilniaus kooperacijos kolegijos absolventų įsidarbinimo galimybių tyrimas
  • Ekonomistų paklausos darbo rinkoje tyrimas
  • VKK absolventų pasirengimo dalyvauti darbo rinkoje tyrimas

 

2008 m. atlikti VKK veiklos tyrimai

 
 
• 2004 - 2005 m. stojimo baigiančiųjų apklausa apie studijų kokybę.
• Administracijos darbuotojų vertinimas.
• Dėstytojų nuomonės apie studentų lankomumo ir žinių vertinimo apskaitos tyrimas.
• Vilniaus kooperacijos kolegijos organizacijos kultūros tyrimas.
• Gyvenimo sąlygų bendrabutyje tyrimas.

2007 metais atlikti VKK veiklos tyrimai

 
 
• Po sesijos pirmo kurso studentų nuomonės apie studijų kokybę tyrimas.
• 2003 m. stojimo absolventų įsidarbinimo po studijų baigimo tyrimas.
• Pirmo kurso studentų socialinės adaptacijos tyrimas.
• Informacijos saugos vadybininkų kompetencijų poreikio tyrimas.

2006 metais atlikti VKK veiklos tyrimai

 
 
• Po sesijos pirmo kurso studentų nuomonės apie studijų kokybę tyrimas.
• Pirmo kurso studentų socialinės adaptacijos tyrimas.
• Profesinių praktikų reikšmė studentų profesinių kompetencijų ugdymo procese.
• Verslo įmonių poreikis mokslo taikomiesiems tyrimams.


2005 metais atlikti VKK veiklos tyrimai

 
 
• Pirmakursių apklausa socialinės adaptacijos kolegijoje klausimais.
• Priežastys, lemiančios studentų studijų nutraukimą.
• Pirmakursių apklausa po I-osios sesijos.
• Etnokultūrinė jaunimo adaptacija studijų procese.
• Darbdavių nuomonės tyrimas apie kolegijos absolventų dalykinį pasirengimą.
• Absolventų įsidarbinimo monitoringas. Baigiamųjų kursų grupių kuratoriai.
• Vadybininko profesinė kompetencijos darbdavių požiūriu. Žiniasklaidos turinio analizė, darbdavių apklausa.
• Paskaitų tvarkaraščių vertinimas. Studentų nuomonės tyrimas.
• II ir III kurso studentų nuomonės, apie studijų programas, jų kokybę, tyrimas.
• Specialybės dėstytojų apklausa apie studijų programų kokybę.
• Užsienio mokymo įstaigose besistažavusių studentų nuomonės tyrimas.
• Dėstytojų darbo kokybės vertinimas. Baigiamųjų kursų studentų apklausa.