Mokymai ir konsultacijos

Projektų vadybos centras koordinuoja pasiūlymų pirkimų konkursams dėl mokymų vedimo, galimybių studijų ir kitų paslaugų atlikimo rengimą, inicijuoja naujų mokymo programų verslo įmonėms ir viešosioms įstaigoms kūrimą ir įgyvendinimą, ieško dėstytojų, tyrėjų, ekspertų, konsultantų užsakytiems darbams atlikti ir konsultacijoms teikti, atstovauja kolegijos interesus pirkimo procedūroje iki pirkimo sutarties pasirašymo bei koordinuoja laimėtų pirkimų konkursų veiklų įgyvendinimą.

Valstybės tarnautojų mokymas

VšĮ Vilniaus kooperacijos kolegija 2010 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-219 "Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

 
Teikiame mokymus ir konsultacijas šalies ūkio subjektams, verslo įmonėms ir organizacijoms nacionalinių ir tarptautinių projektų rengimo, administravimo, viešųjų pirkimų vykdymo (neperkančiosioms organizacijoms) klausimais.
Daugiau informacijos telefonu (8 5) 272 2803.